Convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de Administrativo correspondente á OEP2016

04/05/2018

Convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de Administrativo correspondente á OEP2016

Actualizado a 4 maio 2018

Convocatoria para a provisión en propiedade, polo sistema de oposición, dunha praza de funcionario de carreira da Escala de Administración Xeral, Subescala Administrativa, denominación Administrativo, pertencente ao Grupo C, subgrupo C1, vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público de 2016.

IMPORTANTE: O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS COMEZARÁ AO DÍA SEGUINTE DA PUBLICACIÓN DO ANUNCIO NO BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO (B.O.E.) 


Arquivado en:
Alcaldía. Novas. Facenda, participación cidadá, transparencia, normalización lingüística e seguridade cidadá. Urbanismo e emprego.

Temas:
Emprego. Participación cidadá.

Perfís:
Veciños. Xuventude. Maiores.

AXENDA