Anuncio Licitación Pavimentación camino de Soutilo-Veigue e outros

14/10/2016

Anuncio Licitación Pavimentación camino de Soutilo-Veigue e outros

Pavimentación camiños con regos asfalticos no camino de Soutilo-Veigue e outros


Anuncio licitación obra

Anexo declaracion responsable

Anexo oferta económica

- Proxecto técnico Pavimentación camiños con regos asfalticos no camino de Soutilo-Veigue e Outros

Organismo: CONCELLO DE SADA

Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

Obtención de documentación e información:Edificio administrativo do Concello de Sada,  Avda. Da Mariña nº 25, 15160 Sada (A Coruña).  Teléfono: 981620075 - Telefax: 981621274 - 

Correo eléctrónico: contratación@sada.gal 

 

Arquivado en:
Alcaldía. Novas. Contratos menores. Facenda, participación cidadá, transparencia, normalización lingüística e seguridade cidadá. Administración local, obras e servizos. Veigue.

Temas:
Urbanismo. Obras e servizos.

AXENDA