Plenos Concello...

AXENDA

Plenos Concello

Plenos

A fixación do réxime de sesións ordinarias do Pleno do Concello faise de conformidade co disposto nos artigos 46.2.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 40 do Regulamento Orgánico municipal e 38 e 78 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Regulamento Xurídico das Entidades Locais.

Según acordouse no pleno extraordinario do 4 de xullo de 2015, "O Pleno do Concello celebrará sesión ordinaria o último xoves de cada mes, ás vinte horas". "A Alcaldía, ben por propia iniciativa ben a petición da Xunta de Portavoces, poderá variar dito réxime por causas xustificadas, de conformidade co disposto no artigo 40.2 do Regulamento Orgánico".

 

Sesións plenarias do ano 2017

 • Data 31/08/2017
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas -
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 12/08/2017
  Sesión Extraordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas -
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 27/07/2017
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas -
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 29/06/2017
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas -
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 25/05/2017
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas -
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 27/04/2017
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas VER PDF
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 30/03/2017
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas VER PDF
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 23/02/2017
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas VER PDF
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 26/01/2017
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas VER PDF
  Vídeo/Audio ABRIR