Servizos de acceso...

AXENDA

Servizos de acceso libre

1.- Oficina Virtual das entidades bancarias :

Acceso ás oficinas virtuais de ABANCA e BBVA. Deberá ser cliente ou contratar, se non o fose xa, os Servizos de Banca Electrónica dalgunha destas Entidades Financeiras Colaboradoras. Esta opción inclúe a posibilidade de pago de recibos polas mesmas, sin necesidade de dispor de datos de recibo. Tamén garantiza aos clientes de Banca Electrónica das entidades citadas o acceso por ésta opción á totalidade de servizos avanzados da Oficina Virtual.


2.- Pago de recibos con tarxeta de calquera entidade bancaria :3.- Consulta de datos catastrais :

http://www.catastro.meh.es/4.- Trámites dentro de la Oficina Virtual Tributaria

https://seguro.gtt.es/


Poderá realizar a consulta de cargos en conta de recibos en voluntaria, do detalle de parcelas de IBI rústica, obter o documento de pago de recibos en período voluntario e autoliquidacións.