Servizos de Acceso...

AXENDA

Servizos de Acceso con Certificado Dixital

O contribuínte pode acceder á oficina virtual tributaria utilizando calquera dos seguintes certificados dixitais:

 • DNI electrónico: Deberá dispor de DNI electrónico e coñecer a clave para utilizar os certificados do mesmo.
 • Certificación dixital da FNMT: Deberá ser titular da certificación dixital en vigor da Fabrica Nacional de Moneda y Timbre.

Unha vez identificado o contribuínte de forma segura, por calquera dos medios que se indican, permíteselles acceder en tempo real a consultar ou realizar as seguintes operacións:

 • A súa información ou conta tributaria sin esixir unha segunda acreditación. 
 • Os seus valores en voluntaria, executiva ou os que estén incluidos nun expediente de prema. 
 • Os seus expedientes de xestión.
 • Os seus bens que constituen obxectos tributarios (Inmobles, Vehículos...etc.).
 • Localización na cartografía oficial do Catastro.
 • Domiciliación dos seus recibos.
 • Alta de autoliquidación de Vehículos.
 • Pago dos seus recibos.
 • Modificación ou ampliación de alguns dos seus datos persoais (enderezo, data de nacimento, teléfonos fixo e móbil, fax, correo electrónico..etc.).
 • Consulta de recibos anulados.
 • Xustificante de recibos pagados.
 • Impresión de documentos cobratorios.