Escola municipal de...

AXENDA

Escola municipal de música

O Concello de Sada, no seu empeño por ofrecer aos cidadáns unha oferta variada de servizos, creou a Escola Municipal de Música.

Con esta medida proporcionábase unha satisfacción á demanda existente en Sada en relación coa música, todo iso segundo uns principios de flexibilidad pedagógica, de diversidad instrumental e de calidade, para ter a seguridade de que se cumpran adecuadamente os obxectivos que se suscitan.

A Escola proxéctase cara ao exterior a través das Actividades e os Concertos que xeran tanto os seus agrupaciones instrumentales e vocales como as intervencións individuais dos seus alumnos nos mesmos, constituíndose así en foco difusor da cultura musical na Vila.

O ensino na Escola Municipal de Música ten unha dobre vertente, por unha banda a formación de carácter " amateur ", e por outro, a de orientar a aqueles alumnos que pola súa especial vocación e actitudes poidan acceder a un ensino profesional nos Conservatorios Profesionais e Superiores de Música.

Sendo o obxectivo principal do Proxecto Pedagógico que actualmente desenvólvese na Escola Municipal de Música, o de facilitar aos sadenses o poder desenvolver as súas inquietudes e afeccións musicais.

Obxectivos da Escola Municipal de Música:

  • Fomentar desde a infancia o coñecemento e apreciación da música, iniciando aos nenos, desde idades tempranas na súa aprendizaxe. 
  • Ofrecer un ensino instrumental orientada tanto á práctica individual como á práctica en conxunto.
  • Proporcionar as ferramentas necesarias para abordar o estudo e a práctica instrumental.
  • Fomentar nos alumnos o interese pola participación en agrupaciones vocales e instrumentales.
  • Organizar actuacións públicas e participar en actividades musicais de carácter afeccionado.
  • Desenvolver unha oferta ampla e diversificada de educación musical sen límite de idade.
  • Orientar aqueles casos en que o especial talento do alumno aconselle o seu acceso a un ensino de carácter profesional proporcionando a preparación adecuada para iso.Banco de Libros da Escola Municipal de Música de Sada

Banco de Libros da Escola Municipal de Música de Sada

22/06/2017

BANCO DE LIBROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SADA

FICHA DE ENTREGA DE LIBRO Á E.M.M.S.

Matrícula Escola Municipal de Música - Curso 2017-2018

Matrícula Escola Municipal de Música - Curso 2017-2018

13/06/2017

Actualizado a 14 xuño 2017

A concellería de Educación, Xuventude e Saúde, xestionada pola socialista Raquel Bolaño, abre o prazo de matrícula para a Escola Municipal de Música para o curso 2017-2018.

MATRÍCULA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL CURSO 2016-2017

MATRÍCULA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL CURSO 2016-2017

19/09/2016

Actualizado a 19 de setembro 2016

A Escola Municipal de Música de Sada é un centro de formación musical onde teñen cabida todas aquelas persoas que queiran aprender, coñecer e gozar da música sen límite de idade e sen que sexan necesarias unas aptitudes específicas previas, contribuíndo ao acceso da música participativa.

A Escola Municipal de Música abre o prazo de matriculación para o curso 2016-2017

A Escola Municipal de Música abre o prazo de matriculación para o curso 2016-2017

01/06/2016

-Dependente da concellaría de Educación, xestionada pola socialista Raquel Bolaño, a Escola Municipal de Música imparte especialidades de Linguaxe Musical, Música e Movemento, Coro de Nenos e Adultos, clarinete, frauta travesera, guitarra, percusión, piano, saxofón, trompa, trompeta, violín e viola.